No.21 Jalan 7/1B, Seksyen 7, 43650 B.B.Bangi
0389202308 / 0389260022 / 0389125067
yayasantakmir@gmail.com

Category: YTP

Cemerlang Gemilang Terbilang

Pautan

Pengenalan

Yayasan Takmir Pendidikan (YTP) telah ditubuhkan secara rasmi dan didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat pada 2 Mei 1998. Salah satu aktiviti yang dinyatakan bagi YTP ialah menggalakkan perolehan pengetahuan dan pendidikan untuk menghapuskan buta huruf dan rosak akhlak, membantu membina negara, menyediakan golongan profesional dalam masyarakat serta menyediakan masyarakat untuk era inovasi dan teknologi maklumat.

Visi & Misi

VisiMewujudkan rangkaian Institusi pendidikan Islam bersepadu yang unik, cemerlang dan terbilang. Misi Membangunkan kurikulum tarbiyah yang lengkap, bersepadu, seimbang di peringkat asas, rendah dan menengah dalam membina generasi khayra ummah. Membangun dan menyelaraskan institusi pendidikan bersepadu yang berkualiti berasaskan nilai kasih sayang, amal jama’iy, harmonis dan semangat perjuangan yang kental. Mempertingkatkan perolehan dana dan sistem…
Read more

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan…
Read more