No.21 Jalan 7/1B, Seksyen 7, 43650 B.B.Bangi
0389202308 / 0389260022 / 0389125067
yayasantakmir@gmail.com

Category: Peranan Bahagian

Cemerlang Gemilang Terbilang

Bahagian TASKI

Fungsi dan Peranan KURIKULUM – Membangunkan, menilai dan menambahbaik kurikulum berasaskan falsafah Pendidikan Al-Hikmah (PAH) mengikut pendekatan bersepadu, memantau serta mengawal pelaksanaannya. LATIHAN – Mengkaji keperluan, membangun modul, melaksanakan latihan, menyelia dan membimbing guru dan staf. PROMOSI & PENGEMBANGAN – Mengadakan perbincangan dan perundingan dengan mana-mana institusi, badan atau yayasan pendidikan dalam dan luar Negara…
Read more

Bahagian Kaderisasi dan Tarbiyah

Fungsi dan Peranan Menyediakan bahan dan Latihan. Membimbing para naqib agar menjadi pemimpin yang berkesan. Membantu penggerak-penggerak kaderisasi di sekolah agar sentiasa up to date dengan info semasa. Menjadi perantara antara sekolah dan jamaah WAP di lapangan sentiasa berkerjasama dan berintraksi.

Bahagian Sekolah dan Tahfiz

Fungsi dan Peranan

Bahagian Akademik dan R&D

Peranan dan Fungsi Mengadakan bimbingan dan latihan berterusan tentang pengajaran guru di bilik darjah.  Melaksanakan kajian dan penyelidikan secara berkala terhadap prestasi pengajaran guru dan perkembangan pendidikan di sekolah. Menilai dan menyemak serta menambahbaik kurikulum dan sukatan  pelajaran selari dengan perkembangan semasa. Menyelaras aktiviti yang berkaitan dengan PdP Abad ke 21. Bekerjasama dengan semua bahagian…
Read more

Bahagian Teknologi Digital

Fungsi dan Peranan Mengenalpasti perkakasan dan perisian teknologi maklumat dan komunikasi sebagai  prasarana terbaik kepada kecekapan yang diperlukan oleh YTP. Merancang, mereka bentuk, mengatur dan mengawal selia operasi prasarana yang berorientasikan teknologi digital. Menyelenggara perisian dan perkakasan yang digunakan okeh YTP dalam semua program yang dijalankan. Membaikpulih prasarana digital yang mengalami kerosakan akibat kecuaian dan…
Read more

Bahagian Latihan & Modal Insan

Fungsi dan Peranan Menguruskan kursus  Asas Perguruan kepada guru-guru rangkaian sekolah ABIM iaitu SERI/SEMI/TASKI dan SRI KAFA seluruh Malaysia untuk profesionalisme keguruan. Menguruskan Kursus Induksi guru dan staf rangkaian pendidikan ABIM bagi memahami peranan petugas, hal personel, penggajian, jemaah Wadah, ABIM, PKPIM (WAP), YTP dan agensi ABIM.  Menguruskan kursus Program Islah Sekolah (PIS) kepada para…
Read more

Bahagian Pengurusan & Kewangan

Fungsi dan Peranan  Menguruskan perlantikan staf dan hal-hal berkaitan dengan skim perkhidmatan. Memberikan penggajian dan faedah yang layak kepada staf mengikut Polisi Sumber  Manusia. Menguruskan pejabat supaya mempunyai kemudahan yang mencukupi. Menguruskan sumber kewangan dengan cekap. Menyediakan bajet tahunan Menyediakan Penyata Kewangan untuk kegunaan pengurusan dan pengauditan.