No.21 Jalan 7/1B, Seksyen 7, 43650 B.B.Bangi
+603 8926 5853 / +603 8920 2308
yayasantakmir@gmail.com

Blog

Cemerlang Gemilang Terbilang

Bahagian TASKI

Fungsi dan Peranan KURIKULUM – Membangunkan, menilai dan menambahbaik kurikulum berasaskan falsafah Pendidikan Al-Hikmah (PAH) mengikut pendekatan bersepadu, memantau serta mengawal pelaksanaannya. LATIHAN – Mengkaji keperluan, membangun modul, melaksanakan latihan, menyelia dan membimbing guru dan staf. PROMOSI & PENGEMBANGAN – Mengadakan perbincangan dan perundingan dengan mana-mana institusi, badan atau yayasan pendidikan dalam dan luar Negara…
Read more

Bahagian Kaderisasi dan Tarbiyah

Fungsi dan Peranan Menyediakan bahan dan Latihan. Membimbing para naqib agar menjadi pemimpin yang berkesan. Membantu penggerak-penggerak kaderisasi di sekolah agar sentiasa up to date dengan info semasa. Menjadi perantara antara sekolah dan jamaah WAP di lapangan sentiasa berkerjasama dan berintraksi.