No.21 Jalan 7/1B, Seksyen 7, 43650 B.B.Bangi
0389202308 / 0389260022 / 0389125067
yayasantakmir@gmail.com

Bahagian Teknologi Digital

Cemerlang Gemilang Terbilang

Bahagian Teknologi Digital

Pengarah : Dr Abd Khahar Saprani

Fungsi dan Peranan

  1. Mengenalpasti perkakasan dan perisian teknologi maklumat dan komunikasi sebagai  prasarana terbaik kepada kecekapan yang diperlukan oleh YTP.
  2. Merancang, mereka bentuk, mengatur dan mengawal selia operasi prasarana yang berorientasikan teknologi digital.
  3. Menyelenggara perisian dan perkakasan yang digunakan okeh YTP dalam semua program yang dijalankan.
  4. Membaikpulih prasarana digital yang mengalami kerosakan akibat kecuaian dan keusangan akibat tamat tempoh hayat perkakasan.
  5. Mengoptimumkan penggunaan prasana teknologi digital yang sentiasa digunakan dalam YTP melalui pelbagai program.
  6. Menyediakan program latihan dalaman teknologi digital kepada staf melalui program sumber manusia.
  7. Menyediakan kursus-kursus  kejurulatihan dan kepakaran berimpak tinggi berkaitan teknologi digital melalui program pembangunan sumber manusia kepada umum.
  8. Menjalankan penilaian dan penambahbaikan  prasarana dari dari masa ke semasa  untuk menjamin kecekapan operasi YTP