No.21 Jalan 7/1B, Seksyen 7, 43650 B.B.Bangi
0389202308 / 0389260022 / 0389125067
yayasantakmir@gmail.com

Bahagian Pengurusan & Kewangan

Cemerlang Gemilang Terbilang

Bahagian Pengurusan & Kewangan

Pengarah : Hj Samian Mohd Ali

Fungsi dan Peranan

  1.  Menguruskan perlantikan staf dan hal-hal berkaitan dengan skim perkhidmatan.
  2. Memberikan penggajian dan faedah yang layak kepada staf mengikut Polisi Sumber  Manusia.
  3. Menguruskan pejabat supaya mempunyai kemudahan yang mencukupi.
  4. Menguruskan sumber kewangan dengan cekap.
  5. Menyediakan bajet tahunan
  6. Menyediakan Penyata Kewangan untuk kegunaan pengurusan dan pengauditan.