No.21 Jalan 7/1B, Seksyen 7, 43650 B.B.Bangi
0389202308 / 0389260022 / 0389125067
yayasantakmir@gmail.com

Memacu Pendidikan
Al-Hikmah

PENGENALAN

Yayasan Takmir Pendidikan

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah melampaui empat dekad usianya. Pengalaman yang ditimba melalui pendekatan dakwah dan tarbiyah adalah pelbagai. ABIM berjaya melalui suatu pengalaman yang amat bernilai dalam merealisasikan kehidupan bermasyarakat menurut acuan Al Qur’an, terutamanya dalam bidang pendidikan.

Sistem pendidikan yang dipelopori ABIM berasaskan kepada konsep Pendidikan Bersepadu berteraskan Ilmu Tauhid, yang mengintegrasikan Ilmu Wahyu dan Ilmu Duniawi.

Program pendidikan inilah yang menjadi tunjang dan teras (core business) kepada kegiatan ABIM di tengah-tengah masyarakat, untuk melahirkan generasi ilmuan Ulul Albab.

Yayasan Takmir Pendidikan ditubuhkan secara rasmi dan didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat pada 2 Mei 1998. Salah satu aktiviti yang dinyatakan bagi YTP ialah menggalakkan perolehan pengetahuan dan pendidikan untuk menghapuskan buta huruf dan rosak akhlak, membantu membina negara, menyediakan golongan profesional dalam masyarakat serta menyediakan masyarakat untuk era inovasi dan teknologi maklumat.

INSTITUSI YAYASAN TAKMIR PENDIDIKAN

Terdapat kira-kira lebih 256 buah TASKI, 25 Kelas Tahfiz, 15 SERI dan 9 SEMI dengan jumlah murid kira-kira 21,547 orang. 

IMPIAN KAMI

Al Fateh Sebagai Inspirasi

Melahirkan insan yang berjiwa pejuang, berakhlak tinggi serta berfikiran ummatik. Bukan sekadar berjaya dalam bidang kemahiran diri dan profesional tetapi juga menjadi seorang dai’e yang bersikap peduli permasalahan umat sekeliling.

Akidah

Akidah yang mantap dan teguh yang bakal menjadi perisai menangkis ideologi-ideologi asing  yang menyesatkan.

Syariat

Kukuh, mantap dan kemas amalan agama berlandas Al Quran dan Sunnah.

Akhlak

Melahirkan akhlak mulia yang menghormati ibubapa, guru dan masyarakat sekeliling.

Aktiviti

SISTEM & KURIKULUM

Menyediakan sistem dan kurikulum pendidikan Islam bersepadu berasaskan ajaran Al Qur’an dan Sunnah untuk memenuhi keperluan pelajar dan institusi tempatan.

LATIHAN PERGURUAN

Menyediakan latihan perguruan profesional bagi guru dan staf yang terlibat dengan institusi pendidikan ABIM..

PROGRAM ILMIAH

Menggalakkan dan menyertai dalam apa jua program, forum, seminar, simposium, wacana intelektual, kajian dan lain-lain aktiviti bagi menyemarakkan kefahaman Islam di kalangan khalayak yang berbeza etnik dan kepercayaan di dalam Negara.

PENERBITAN

Memudah, melaksana dan menyebarkan bahan penerbitan dalam bentuk buku, jurnal, ulasan, terjemahan dan lain-lain dalam spektrum pengetahuan Islam.

RANGKAIAN PENDIDIKAN

Bekerjasama dengan pihak kerajaan, yayasan, institusi, badan lain dan pengalaman yang serupa dalam menggalakkan perkembangan serta pembangunan idea dan menjadikan Islam sebagai cara hidup.

Warga Kerja

Warga kerja Yayasan Takmir Pendidikan.

Hj Mohd Musleh B Yunos

Ketua Pengarah

Hj Khailani B Abdul Jalil

Timbalan Ketua Pengarah & Pengarah Sekolah dan Tahfiz

Hj Samian B Mohd Ali

Pengarah Pengurusan & Kewangan

Hjh Nur Jannah Bt Keman

Pengarah
(Latihan & Modal Insan)

Hj Mohammad B Abu Daud

Pengarah
(Akademik & R&D)

Mohd Naim B Mohd Noor

Pengarah
(Kaderisasi & Tarbiah)

Hj Ishak B Ali Shah

Pengarah TASKI

Dr. Khahar B Saprani

 Pengarah Teknologi Pendidikan dan Sumber Pembelajaran Digital

Hjh Norazza Bt Ibrahim

Pengarah Pembangunan Kurikulum

Suhaili B Husin

Timbalan Pengarah Pentadbiran

Khairani Bt Thanin

Timbalan Pengarah Taski

Nur Atikah Bt Mohd Azhar

Eksekutif

Mohd Azuan B Mohd Fauzi

Eksekutif

Nur Sakinah Bt Hamzah

Eksekutif

Mohd Yusman B Mohd Yusoff

Eksekutif

Syahirah Bt Zamasry

Eksekutif

Che Abdul Fatah B Che Mohd Noor

Eksekutif

Norashikin Bt Ismail

Eksekutif

Khairul Anuar B Mohd Ariffin

Eksekutif